Arbejdslørdag

klik her

Ud at lege

Børnenes udendørs rammer

I indretningen af vores legeplads og udendørsarealer har vi stort fokus på at børnenes motorik, sanser, fantasi og udfoldelsestrang stimuleres og tilgodeses. Derfor indeholder legepladsen naturligvis gynger, rutchebane, "fuglerede", legehuse, klatretræer, sandkasser og meget mere. Vi har også dyrehold, bl.a. med to små ponyer, som børnene kan ride på og hjælpe til med at fodre.

Vi har en mooncarbane, hvor børnene kan køre vildt på mooncar og cykler. Dette område er flisebelagt med øer af græs, hvor der blandt andet står at stort dejligt bålhus.

Foran børnehaven er der et langt stykke med træheste og vogn, legehuse, træbænke og sandkasse. Her må børnene ikke cykle af hensyn til trafik ind og ud af børnehaven.
På legepladsen findes flere store træer, som børnene gerne må klatre i. Vi har også nogle fine æbletræer og om efteråret høster vi æblerne og presser most sammen med børnene.

Vi ønsker at vores børn skal have mulighed for fysisk kontakt med dyr. Vi tror på, at omgangen med dyrene er med til at udvikle børns sociale og omsorgsfulde sider. De lærer hvilke forskellige behov dyrene har for pleje, omsorg, foder, renlighed osv.

Børnene inddrages aktivt i pasningen af dyr og får derigennem begreb om det ansvar og den omsorg det kræver at varetage et dyrs behov.

Udenom børnehaven

Vi har skov, natursti (Bryrup-banen), bæk, mose og Gudenåen i gå- og cykelafstand. Friskolens og børnehavens område ligger lige ud til store åbne marker. Det giver vidt udsyn og rigtig gode muligheder for at følge årstidernes skifte og de lokale bønders arbejde i forhold til årstiderne.Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 07. Mar 2016

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design