Om skolen

På Tønning-Træden Friskole vil vi udnytte vore overskuelige rammer til at skabe trygge børn i et nært og varmt miljø, hvor livsglæde og kreative tanker støttes sideløbende med indlæring af de nødvendige kundskaber.

Fest i gymnastiksalen

Hvad er en friskole

En friskole bygger på tanken om, at undervisningspligten påhviler forældrene. Den er udtryk for at en kreds af forældre af en eller anden grund (politisk, religiøs eller lokal) har nogle ønsker til en skole, som det offentlige ikke tilgodeser. Skolens pligt er ifølge loven, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i den offentlige skole.
En friskole er en selvejende institution, hvis højeste myndighed er generalforsamlingen. Forældrene har via generalforsamlingen mulighed for at præge skolen direkte. Man beslutter her, hvilken linie Friskolen skal have, og om der skal lægges vægt på særlige forhold i skolens pædagogik.

Fodbold i frikvarteret

 Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 27. Feb 2013

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design