Fagplaner

Herunder er fagplaner for de enkelte klassetrin, samt beskrivelse af specialområder.

I menuen underneden kan vælges trin- og delmål for de enkelte fag i forhold til Undervisningsministeriets anbefalinger. Der henvises til nye forenklede fællesmål. Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse.

 

Folkeskolens Fællesmål:

 

 

Tønning-Træden Friskoles fagplan

I børnehaveklassen er ikke opdelt timeplan. Fælles Mål ligger til grund for undervisningen. Der lægges vægt på social kompetence, sproglig opmærksomhed samt musisk og motorisk udfoldelse. Børnehaveklassen indgår i alle fællessamlinger og aktiviteter såsom morgensang, fællesspisning og emneuger.

I 1. klasse starter reel fagdelt undervisning, således: dansk, historie, matematik, idræt, billedkunst, musik, kristendom, natur/kultur.

I 3. klasse indledes engelskundervisningen.

I 4. klasse læses håndarbejde og P-fag (praktiske fag).

I 5. klasse læses tysk, sløjd og svømning. Svømning foregår i Brædstrup svømmehal sammen med 4. klasse. Således foregår undervisningen hvert andet år.

I 6. klasse erstattes billedkunst med valgfag, kristendom med filosofi, natur/kultur med biologi og geografi.

I 7. klasse læses fysik, medens kristendom helt udgår idet konfirmationsforberedelse ligger på dette klassetrin.

I 8. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag.

I 9. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag, og eleverne går til afgangsprøven som afslutning på dette skoleår.

I de mindste klasser gennemføres udover idræt, legepatrulje i frikvarterne flere gange om ugen.

For 3.-7. klasse tilbydes valgfaget kor og i 1.-3. klasse kan man melde sig til undervisning i blokfløjtespil.

I skoleåret 2004/05 indførtes faget 4M for elever i 6.-7. klasse, 1 dag ugentligt i 2 semestre. Her undervises tværfagligt biologi, motion og kost.

Friskolen skal ifølge loven yde undervisning på et niveau der står mål med folkeskolen, således at vore elever til enhver tid vil kunne flytte skole uden faglige mangler, hvorfor Friskolen orienterer sig ud fra folkeskolens vejledende læseplaner. Hvor ikke andet er beskrevet, undervises efter Fælles Mål.

Sundhedsfremme

I 2001 fik én skole fra hver kommune i Vejle Amt, chancen for at deltage i et udviklingsarbejde, kaldet Den sundhedsfremmende skole, hvor fokus blev sat på både psykisk og fysisk sundhedsfremmende projekter.

2 personer herfra har været bindeled mellem amtet og vores skole, og mange større og mindre projekter er et resultat heraf. Skolen har valgt at fortsætte projektet ved at give 20 timer pr. år til en lærer med det formål at følge op elevernes sundhedstilstand.

Eksempler er rend og hop, (daglig fysisk udfoldelse for de mindste klasser) og 4M (heldags fag for 6.-7. klasse).

For de elever der skønnes at have behov (primært i indskolingen) gives individuelle forløb i motorisk træning.

Udbygning

I 2002 indviedes et større byggeri, der medførte at alle klasser fik et hjemlokale og musik, EDB, billedkunst og sløjd fik hvert deres eget lokale, ligesom idrætsforeningen tildeltes deres møderum/kantine i nybyggeriet.

2004 fik børnehaveklassen til huse i den seneste nybygning, hvorved fritidsordningen blev samlet under et tag.

I 2010 blev der bygget et nyt lærerværelse + administration, ligesom der blev etableret et nyt klasselokale og fysiklokale.

Alle nybyggerier er tegnet af den Rudolph Steiner-inspirerede arkitekt Gitte Falk fra Djursland. Gitte Falk har brudt med traditionelle byggelinier, og dermed føjet en ny, spændende stil til det ellers traditionelle 1960´er byggeri (1958).Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 01. Mar 2017

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design