Selvevalulering

Selvevaluering på Tønning -Træden Friskole.

Hvert år laves standardiserede test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin.

Ligeledes gennemgår alle børnehaveklasseeleverne en motorisk test.

To gange om året indkalder skolen til skole-hjem samtaler, hvor hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling tages op.
Desuden er der hjemmebesøg i henholdsvis 0., 1. og 4. klasse.

Hvert år foretager vi en undersøgelse af de store elevers arbejdsmiljø. Vi anvender det samme spørgeskema hvert år, dog udvides det enkelte år med ekstra spørgsmål, som eleverne finder relevante. Resultaterne af undersøgelsen, f.eks. omhandlende elevernes psykiske trivsel, sendes ud som et forældrebrev.

Til højre kan man vælge at se teksten fra undersøgelsen april 2010.Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 20. Jan 2017

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design