Arbejdslørdag

klik her

Alt det andet

Hvem er vi?

Børnehaven er oprettet som puljeordning tilbage i oktober 1995. Pr. 1.august 2006 er børnehaven lagt ind under Tønning-Træden friskole. Det betyder at skolelederen er Børnehavens øverste leder.

Børnehavens arbejdsgivere er en forældrevalgt bestyrelse med syv medlemmer. Af disse sidder to repræsentanter valgt fra børnehavens forældrekreds. Bestyrelsesrepræsentanter vælges på den årlige generalforsamling i marts. Yderligere sidder i bestyrelsen skolelederen, afdelingslederen for børnehaven og SFO Børneboligen samt en medarbejderrepræsentant. I det daglige er det afdelingslederen der er ansvarlig for det administrative og pædagogiske indhold.

Som puljebørnehave skal Børnehaven have et selvstændigt budget, som skal godkendes af den fælles bestyrelse, generalforsamlingen og kommunen. En fælles revisor for de tre institutioner gennemgår forud for generalforsamlingen børnehavens budget og regnskab. Børnehaven har en driftsaftale med Horsens Kommune. Børnehaven har til huse i kommunale bygninger, hvorfor det udvendige vedligehold, samt større tekniske installationer påhviler Horsens Kommune.Horsens Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med børnehaven.

Den kommunale pladsanvisning er ansvarlig for visitation af børn til børnehaven.

Vores pædagogik bygger ikke på en bestemt pædagogisk overbevisning. Vi arbejder bevidst ud fra indholdet i vores værdigrundlag og ud fra ”Hvad vil vi gerne kendes på” (Del III).

Beliggenhed

Børnehaven er beliggende meget naturskønt på Skolebakken 28. Vi har kort afstand til cykelsti (Bryrup-banen) skov, sø og bæk. Vi har marker lige op til vores legeplads og kan på tætteste hold følge årets gang. Vi er en del af et lokalt miljø, der bygger på samarbejde med SFO Børneboligen, skolen, idrætsforeningen og nogle af områdets dagplejere.

Sygdom

Af hensyn til smittefare må jeres barn ikke komme i børnehave, hvis det har smitsomme sygdomme som f.eks. skoldkopper, øjenbetændelse, børnesår eller børneorm. Først når evt. behandling virker og det er forsvarligt at sende barnet i børnehaven igen, kan vi modtage det. Ved skoldkopper må barnet først komme igen, nar alle sår er tørret ud. Barnet kan heller ikke modtages i institutionen, hvis det har lus og ikke er i behandling. Vi kontakter jer naturligvis altid hurtigst muligt, hvis jeres barn er skidt tilpas eller sygt.

Skadestue

Hvis jeres barn, skulle være så uheldig, at det skal på skadestuen, vil personalet hurtigst muligt kontakte jer og aftale de videre tiltag. En af os tager naturligvis med barnet og er hos det, til I kommer.

Uvejr

I forbindelse med voldsomt snefald og snefygning kan vi kan være forhindrede i at åbne til normal tid pga. veje, der ikke er farbare. I bedes i forbindelse med snevejr selv holde jer orienteret via pressen om de trafikale forhold hertil. I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe hertil og tjekke, hvorvidt der er nået personale frem. Skulle det ske på almindelige dage at der ikke er mødt personale ind, kan I kontakte leder Yrsa Poulsen - tlf.: 75 78 18 60 eller Brenda Therkildsen på tlf.: 75 75 21 20.

Forsikring

Børnehaven har ikke en kollektiv ulykkesforsikring, så vi opfordrer jer til at tegne ulykkes– og ansvarsforsikring for jeres barn.

Maduger

Vi afholder jævnligt maduger/smør-selv-uger. Disse vil fremgå af kalenderen i entreen. En maduge løber altid tirsdag til fredag, så vi kan samle madvarer ind mandag. Maduger er uger, hvor barnet i fire dage ikke medbringer en smurt madpakke. I stedet medbringer I og barnet en eller anden form for pålæg til nogle fælles buffeter. Her smører vi mad sammen med børnene. Listen med de madvarer vi ønsker hænges op i entréen i god tid, så man kan skrive sig på efter ønske.

Rygepolitik

Børnehaven er røgfri. Al rygning, uanset tidspunkt og anledning, skal foregå udenfor børnehavens og skolens område.

Legetøj

Barnet må ikke have indendørs legetøj med i børnehaven. Vi arrangerer jævnligt legetøjsuger (tirsdag til torsdag), hvor det er tilladt at medbringe legetøj hjemmefra. To stykker legetøj som IKKE larmer per barn. Vi gør opmærksom på, at medbringelse af legetøj er på eget ansvar. Børnene må gerne have cykler, løbecykler og lignende med på eget ansvar. Cykelhjelm må af sikkerhedshensyn ikke bruges på legepladsen. Barnet forlader let sin cykel og kravler måske i træer eller andet i stedet og kan derved risikere kvælning. Ved brug af rulleskøjter skal barnet derimod have hjelm og andet sikkerhedsudstyr på.

Børnefødselsdag

Vi tilbyder gerne at fejre jeres barn i børnehaven. Enten med alle børn eller med barnets gruppe. Hvis det kun er barnets gruppe, fejrer vi som regel fødselsdagen i Klubben. I er meget velkomne til at invitere jeres barns gruppe hjem for at fejre fødselsdagen i børnehavens åbningstid. I så fald tager to af børnehavens ansatte med. Vi arrangerer transport i samarbejde med jer, da vi ikke længere kan regne med busforbindelser.

Indskoling

Ønsker I, at jeres barn skal fortsætte på Tønning-Træden Friskole, skal I selv sørge for indskrivning hos Bente på skolens kontor.

Vedrørende skolestart:

• oktober vil kommende 0 kl. forældre modtage en bekræftelse på indmeldelsen til skolen.

• november er der et åbent forældremøde, hvor alle tre institutioner vil være repræsenterede.

• marts udsendes et brev med orientering om forårets indskolingsplan og andre relevante oplysninger / datoer.

• maj / juni udsendes en invitation til ”Skole-goddag-dag” og fyraftensmøde for forældrene.

• Ca. 1.august udsendes brev om skolestart, skoleskema osv.

• september afholdes første forældremøde, valg til forældreråd og rengøringsliste.

• november og april afholdes forældresamtaler.

Førskoleforløb

Børnehaven påbegynder førskoleforløbet, en forberedelse til den kommende skolegang, d.1.april. Det vil sige, at børn fra andre institutioner, som skal starte i 0. klasse, så vidt muligt skal starte 1. april for at følge indskolingsforløbet sammen med resten af deres årgang. Forløbet afsluttes med udgangen af juni. I forløbet er indbygget et tættere samarbejde med SFO Børneboligen og skolen med henblik på så god skolestart som muligt. To ansatte fra Børnehaven varetager førskoleforløbet, som foregår hver formiddag i Børneboligen.Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 14. Apr 2015

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design