Arbejdslørdag

klik her

Åbningstid, lukkedage mm.

Børnehaven har en ugentlig åbningstid på 52,75 timer. Vi åbner døren kl. 6.15 og serverer morgenmad hurtigst muligt derefter.
Mandag til torsdag er åbningstiden fra kl. 6.15 til kl. 17.00.
Fredag er åbningstid fra kl. 6.15 til kl. 16.00

Ferie og lukkedage

Børnehaven har sommerferielukket i uge 29 og 30. Børnehaven har lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene imellem jul og nytår samt på Grundlovsdag. Derudover vil der blive forespurgt om pasningsbehov i vinterferien, op til påske, pinse, 1. maj, i ugerne op til sommerferien, i efterårsferien og andre tidspunkter, der kan være relevante. SFO Børneboligen og børnehaven samarbejder helt eller delvis i ferieuger afhængig af børnetal.

Pasningsgaranti

Børnehaven har over en årrække udmeldt bestemte lukkedage og -uger, hvilket ikke har givet anledning at finde alternative løsninger for at opfylde vores pasningsgaranti . Det drejer sig pt. om uge 29 og 30 samt dagen efter Kristi Himmelfarts dag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår. Vi orienterer om lukkedagene ved første besøg, i forældrefolderen og på hjemmesiden. Fra 2014 vil børnehaven afstemme pasningsgaranti og lukkedage med forældrene. Ved en afstemning vil I kunne tilkendegive om børnehaven kan holde lukket på ovennævnte tidspunkter. Afstemningen sker på et forældremøde og forudsætter, at alle fremmødte skal stemme for et fravalg. Beslutningen er bindende for et år ad gangen.Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 07. Mar 2016

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design