DiverseGarderobe/ tøj

Vi har som udgangspunkt garderober til alle børn i Børneboligen. Børnene skal have skiftetøj, overtøj og fodtøj med efter årstiden. Det ville være en stor hjælp for ALLE at skrive barnets navn på overtøj og fodtøj.

Om fredagen skal barnets garderobe tømmes helt af hensyn til rengøring. Det tøj som er efterladt i garderoben kan findes i skolens glemmetøjskassen.


Arbejdslørdag

2 gange om året (forår - efterår) afholder Tønning-Træden friskolen arbejdslørdag. Personalet deltager i arbejdslørdag, som er en dag,hvor vi i fællesskab med forældre udfører forskellige praktiske opgaver i både skolen, SFO, og børnehaven (rengøring, maling, små reparationer, osv.).


Computerspil og legetøj

Børnene må gerne spille computer en time én gang om ugen. Om fredagen er det spilledag, hvor børnene må tage deres eget spil og eget legetøj med i Børneboligen (det medbragte spil skal være aldersvarende).

Børnene må tage deres eget cykler, løbehjul og skøjter med i hverdagen - HUSK cykelhjelmen!!

Samarbejde

Vi har et godt samarbejde med lærerne i lille hjul, som er 0., 1., 2. og 3. kl., og er i jævnlig dialog med hinanden om børnenes trivsel og indbyrdes relationer. Vi melder hver dag børnene ind i Børneboligen i de enkelte klasser, og får her at vide, hvis der er særlige hændelse, vi skal være opmærksomme på efterfølgende i Børneboligens tid.

Ekstra tilbud

Vi tilbyder at sende børnene til forskellige fritidsaktiviteter, med bus, med en kammerat hjem eller blot alene hjem, efter mundtlig eller skriftlig aftale med jer.

Eftermiddags mad

Vi tilbyder et let måltid mad om eftermiddagen. F.eks. rugbrød med pålæg, rugbrød / bolle til frugt eller grønt.

Oprydning
Børnene inddrages og er medansvarlige for oprydning og skal når de forlader noget have ryddet op efter sig (selv om man bliver hentet). Fredage er der specielt fokus på oprydning.

Printervenlig version   ·  Sidst opdateret: 31. Jan 2017

Billedgalleri

Dette er en prøve

Elevintra

Link til elevintra

Husk at bruge UNI-login

Forældreintra

Link til forældreintra

Skrot

Indsamlingen fortsætter... klik her


Copyright 2007: Tønning-Træden Friskole · Webløsning: Tao Design