Børnehaven, Børneboligen og Friskolen ligger i et aktivt lokalområde, hvor man har stor berøringsflade med hinanden.

Gudenåen slynger sig afsted i nærheden, og en vandretur dertil er en dejlig beskæftigelse.

Idrætsforeningen har et bredt udbud af aktiviteter til alle, både børn og voksne. Se mere på www.tt-if.dk.

Derudover er der jævnligt arrangementer i vores to kirker og forsamlingshuset i Træden.

Se arrangementer og øvrige oplysninger fra lokalområdet på www.toenning-traeden.dk eller på lokalrådets hjemmeside www.lokalnytten.dk.