HURRA - Børnehaven har 20 års jubilæum.

Som blev fejret d. 1. oktober

Velkommen til Tønning-Træden børnehave!

Vi er en velfungerende børnehave med Tønning-Træden Friskole som nærmeste nabo.

Herunder kan du læse om den formelle struktur, og under de andre menupunkter fortæller vi mere om børnehavens indretning, om legepladsen og personalet og meget andet.

Hvis du overvejer at melde dit barn ind i børnehaven, er du meget velkommen til at ringe til os og aftale et besøg.

Børnehaven er oprettet som puljeordning tilbage i oktober 1995. Pr. 1.august 2006 er børnehaven lagt ind under Tønning Træden Friskole. Det betyder at skolelederen er Børnehavens øverste leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehavens arbejdsgiver er en forældrevalgt bestyrelse, som er fælles for børnehave, skole og skolefritidsordning.Bestyrelsen består af  syv medlemmer. Af disse sidder to repræsentanter valgt fra børnehavens forældrekreds.

Bestyrelsesrepræsentanter vælges på den årlige generalforsamling i marts.

Yderligere sidder i bestyrelsen skolelederen, afdelingslederen fra børnehaven og Børneboligen samt en medarbejderrepræsentant.

I det daglige er det afdelingslederen der er ansvarlig for det administrative og pædagogiske indhold.

Som puljebørnehave skal børnehaven have et selvstændigt budget, som skal godkendes af den fælles bestyrelse, generalforsamlingen og kommunen.

En fælles revisor for de tre institutioner gennemgår forud for generalforsamlingen børnehavens budget og regnskab.

Børnehaven har en driftsaftale med Horsens Kommune. Børnehaven har til huse i vores egne bygninger.

Horsens Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med børnehaven.

Den kommunale pladsanvisning er ansvarlig for visitation af børn til børnehaven.

BEMÆRK: SØG UNDER NIM SKOLE-DISTRIKT

Vores pædagogik bygger ikke på en bestemt pædagogisk overbevisning. Vi arbejder bevidst ud fra indholdet i vores målsætning og ud fra hvad vi gerne vil kendes på. Se mere i menuen.